NETA JEU NAMASKAR ( नेता ज्यू नमस्कार )

DMARCHA BAND

LYRICS : PRATIK ADHIKARI / DMARCHA

MUSIC : DMARCHA

RECORDING : SIJAN BAJRACHARYA

CINEMATOGRAPHY / EDIT / DIRECTION : SOORAZ SHRESTHA

ASST. DIR : SUBASH SUBEDHI

COLOUR GRADING : SOORAZ SHRESTHA

CAMERA ASST : BIBEK THAKURI / SAURAV THAPA / AMIT LAVAJU

DRONE : BIKASH TAMRAKAR / SOORAZ SHRESTHA

SUPPORTING : DINESH SUNAR

VOICE OVER : SANJOK BASYAL

THANKS TO : GANESH KARKI AADIM DHOJ SHRESTHA RAZMAN THAKALI SURAZ THAPA OHM LAMA ASHESS BOSS AMAN BIKRAM THAPA RUP NARAYAN DHAKAL JOJOLAPA NEWARI KITCHEN PRANK POKHARA