According to the updated details, the number of corona infections in Gandaki has reached 6711 The details of 101 new infected people in Gandaki Pradesh in the test conducted at the Tuberculosis Treatment Center, Pokhara are as follows. All infected are identified by contact tracing Preparations are being made to manage all the infected people in isolation.

अध्यावधिक विवरण अनुसार गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६७११ पुगेको छ | क्षयरोग उपचार केन्द्र, पोखरा गरिएको परिक्षणमा गण्डकी प्रदेशमा थप भएका नयाँ १०१ जना संक्रमितहरुको विवरण तपशिल बमोजिम रहेको छ|
सबै संक्रमित contact tracing बाट पहिचान हुनुभएको हो | सबै संक्रमिहरुतलाई आईसोलेसनमा ब्यबस्थापन गर्ने तयारी भैरहेको व्यहोरा अनुरोध छ |